Når bistand blir business sin business

bookmark

Utviklingsmandag

mandag 11. april 2016, kl. 17:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Utviklingsfondet

Inngang: Gratis

Næringsutvikling og utviklingssamarbeid knyttes stadig tettere sammen i norsk utviklingspolitikk, blant annet gjennom meldinga «Sammen om jobben» som nå ligger til behandling i Stortinget. Vil den ha svaret på hva som skal til for at utviklingsland bli mer attraktive for investorer og på den måte skape utvikling for fattige mennesker?

På Utviklingsmandag spør vi: Hvordan kan man oppfylle intensjonene om mer investeringer i utviklingsland?  Hvordan skal det bidra til å bekjempe fattigdom? Hvordan skal myndigheter, bedrifter og organisasjoner samarbeide i dette nye bildet? Hvilken rolle kan diaspora-aktører spille?

I panelet:
Kirsten Natvig (FORUM)
Ola Nafstad (Nordfund)
Mehraz Rafat (Norad)
Dede Koesah (Røde Kors ungdom, Global Future Leadership Program – NHO, Naba)

Ordstyrer: Andrew Kroglund