Når psykoterapien skader

bookmark

Forverring i terapi – hva gjør vi med det?

lørdag 8. september 2018, kl. 18:00 til kl. 21:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Norsk forening for pasientsikkerhet i psykisk helse

Inngang: Gratis

I samarbeid med Rådet for psykisk helse og med støtte fra Extrastiftelsen inviterer vi til et to timer langt seminar om psykologisk behandling.

Hva gjør vi med pasienter som blir dårligere i terapi? Norsk forening for pasientsikkerhet i psykisk helse arrangerer foredrag om pasienters forverring i psykoterapi, både med en klinisk, erfaringsmessig og juridisk innfallsvinkel. Det blir også åpnet opp for dialog med publikum.

 

PROGRAM:
Seminaret vil bestå av fire faginnlegg á 15 minutter, deretter en Q&A hvor innlederene vil besvare innsamlede spørsmål fra salen.

Psykolog Jørgen A Flor: «Kan psykoterapi skade? – en kort innføring i hva vi vet, og ikke vet»

Professor i psykologi og psykologspesialist Leif Edward Ottesen Kennair: «Hvorfor skal klinikere og forskere bry seg om negative effekter i terapi?»

BSC i psykologi og stud.jur Harald Lauvås Korsåsen: “Hva er «forsvarlig» behandling? Hvilke rettigheter du har som pasient–og hvilke plikter behandleren din har»

Erfaringskonsulent Ingrid Johanne Vaalund: «Forslag fra et avmaktsperspektiv: Mekling når det skjærer seg»

Det vil bli en pause ca midtveis i arrangementet og tilrettelagt for etterprat. Arrangementet er gratis og åpent for alle. Velkommen!