Nato: En trussel og en moralsk fallitt for Norge

bookmark

tirsdag 30. mai 2017, kl. 18:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Nei til Nye Nato / Norge ut av Nato

Inngang: Billett

VELKOMMEN TIL ÅPENT MØTE

Innledere:
Arild Linneberg: Norge og Nye Nato; ei historie om atten år i krig.
Ola Tellesbø: Norge undergraver alles sikkerhet.
Aslak Storaker: Alternativer til dagens norske sikkerhetspolitikk.

Dikt ved Torgeir Rebolledo Pedersen

Diskusjon og synspunktutveksling – er det noe vi kan gjøre?

Ordstyrer: Vigdis Hjorth