Nødhjelp i krig

bookmark

Debatt

tirsdag 19. oktober 2010, kl. 19:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Flyktninghjelpen

Inngang: Gratis

43.2 millioner mennesker er på flukt fra krig og forfølgelse. Mange forsøker desperat å krysse grensen til naboland. Ande befinner seg i kryssilden mellom stridende parter. I mange tilfeller blir FN og internasjonale hjelpeorganisasjoner sett på som fiender og utsettes for dødelige angrep.

Afghanistan, Sudan, Somalia, De Palestinske Områdene og Colombia er de fem farligste landene å drive nødhjelp i. Flyktninghjelpen er til stede i alle disse landene og norske myndigheter er også inne som en viktig aktør.

Hvordan sørge for effektivt hjelparbeid og at hjelpen når frem, selv når bombene faller?
Hvordan kan humanitære aktører opprettholde sin nøytralitet når krigen raser?
Hvordan koordinerer man den internasjonale innsats, når interessene er så ulike hos de forskjellige aktører?
Hva har et endret konfliktbilde å si for nødhjelps- og bistandsarbeid?

Elisabeth Rasmusson er generalsekretær i Flyktninghjelpen. Hun har over 30 års erfaring fra humanitært arbeid i konfliktområder, blant annet i Angola, Colombia, Bosnia-Herzegovina, Georgia og Uganda.
Arne Strand er direktør ved Christian Michelsens Institutt. Strand har lang erfaring i å evaluere og forske på utviklings- og nødhjelpsprosjekter i krigsområder. 
Svein Roald Hansen, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Hansen er medlem av Stortingets utenriks- og forsvarskomié.
Peter Gitmark, Stortingsrepresenant for Høyre. Gitmark er medlem av Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

Ordstyrer:
Bo Brekke, NRK. Brekke er mangeårig utenriksjournalist

I tillegg viser den verdenskjente fotografen Marcus Bleasdale sine bilder fra verdens konflikter.