Nødvendig, verdifullt, verdiskapende?

bookmark

Det ulønnede arbeidet i norsk økonomi

tirsdag 19. november 2013, kl. 18:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Norsk kvinnesaksforening

Inngang: Gratis

Tema for møtet: I løpet av få år har norske kvinner gått fra å være hjemmearbeidende for egen familie til å jobbe utenfor hjemmet og tjene penger. Store deler av den økonomiske veksten kommer fra denne omveltningen i kvinners arbeidsliv. Det ulønnete arbeidet krever imidlertid fortsatt stor innsats som i alt vesentlig utføres av kvinner,selv om menn deltar i hjemmet i større grad enn før.

Vi spør:Hva er betydningen av det ulønnete arbeidet og hvordan skal det verdsettes? Hvorfor er ulønnet arbeid viktig for å forstå økonomi og velferdsstat i fremtiden? Hvordan unngå at kvinners økonomiske stilling blir svekket ved at de utfører størstedelen av dette arbeidet? Hva skal kjennetegne et likestilt samfunn på dette området?

Disse medvirker: Samfunnsøkonom og forsker Charlotte Koren om kvinnenes rolle i norsk økonomi, samfunnsøkonom, journalist og forfatter Maria Reinertsen, Ann Lisbet Brathaug fra Statistisk sentralbyrå om nasjonalregnskapet og SSBs satelittregnskap for det ulønnede arbeidet.