Norden og Russland

bookmark

Cand. philol. og Russlandkjenner Hans-Wilhelm Steinfeld

mandag 11. januar 2016, kl. 18:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Foreningen Norden, Oslo

Inngang: Billett

Ligger 25 års samarbeid mellom Russland og Norden i aske etter Russlands invasjon og anneksjon av Krim fra Ukraina i 2014. Hans-Wilhelm Steinfeld har fått i oppdrag fra UD å analysere hvordan Russland vil behandle sine nordiske naboer om ti år. Til hans analyse har den russiske ambassadøren til Norge svart at han tror det går fort å reetablere det gode forholdet når den pågående kalde krigen er over. Barents-samarbeidet har fått en kraftig utfordring den siste tiden på grunn av den store flyktningstrømmen fra Russland til Norge over Storskog. Har Norge blitt et gissel i Øst-Vest-konflikten med Russland grensepolitikk i forhold til Norge og Finland?

Hans-Wilhelm Steinfeld er historiker med russisk historie som spesialitet. Han har vært NRKs Moskva-korsspondent i fire perioder og skrevet 12 bøker om Sovjetunionen, Russland og Øst-Europa. I dag er Steinfeld partner i kommunikasjonsbyrået Corporate Communications.