Norge og kampen mot IS

bookmark

Rettferdig krig mot terrorister?

tirsdag 13. september 2016, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Etisk råd for forsvarssektoren og Det Norske Videnskaps-Akademi

Inngang: Gratis

Etisk råd for forsvarssektoren og Det Norske Videnskaps-Akademi inviterer til møte om

Moralske, juridiske og militære utfordringer i krigen mot IS

 

IS’ overgrep mot sivilbefolkningen synes å gi oss en rettferdig grunn til å føre krig mot IS. Men andre spørsmål må også besvares før bruk av militærmakt er legitim:

–              har vi et rimelig håp om å lykkes, og hvordan sikrer vi suksess?

–              hvordan sikrer vi at bruken av makt er proporsjonal slik at ikke sivilbefolkningen rammes mer enn nødvendig

–              skal vi regne IS som en statlig aktør?

–              hvordan unngår vi å bli medvirkende i overgrep begått av våre allierte?

 

Program:

Åpningsord ved Lene Bomann Larsen (Etisk råd) og Ole M. Sejersted (Akademiet).

Scott Gates  (UiO og PRIO): IS, fremmedkrigere og kalifatet

Gjert Lage Dyndal (Forsvarets stabsskole) : Å kjempe en krig i glasshus

Lars Christie (Oxford): Urettferdig folkerett og farlig moral i Syria

Geir Ulfstein (PluriCourts): Gir folkeretten andre stater rett til selvforsvar mot IS?

Debatt og spørsmål fra salen                                                   

 

Arrangementet har nyt tid og starter kl 19.00. Gratis adgang.