Norge og USA:

bookmark

Like grunnlover - ulike samfunn

mandag 27. oktober 2014, kl. 19:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Fulbright Alumni Association of Norway (FAAN)

Inngang: Gratis

Vil du vite mer om hvordan den norske og den amerikanske grunnloven har påvirket dagens samfunn? Fulbright Alumni Association Norway inviterer til åpent samfunnsmøte.

Den norske og den amerikanske grunnloven er henholdsvis 200 og 227 år gamle, dermed er de noen av de eldste grunnlovene i verden som fremdeles er i bruk. I snitt er levealderen til skriftlige grunnlover kun 19 år, så disse grunnlovene har overlevd uvanlig lenge.

Vi får en innføring i hovedtrekkene i de to grunnlovene og tankegangen som lå bak lovteksten. Videre ser vi på hvordan grunnlovene påvirker dagens samfunn, og hvordan vi til tross for like grunnlover har forskjellige samfunn.

Følgende ekspert-panel stiller til debatt:
Hilde Restad har en doktorgrad i internasjonal politikk og amerikansk utenrikspolitikk, og jobber som førsteamanuensis i Freds- og
konfliktstudier ved Bjørknes Høyskole. Hilde var Fulbrightstipendiat ved Thomas Jefferson University.
Anine Kierulf er stipendiat ved Institutt for offentlig rett, UiO. Hun er tidligere dommerfullmektig, har vært rådgiver for Europarådet og har arbeidet i Advokatfirmaet Schjødts prosedyreavdeling. Anine har en LL.M. fra Northwestern University.
Merete Smith er generalsekretær i Den Norske Advokatforening, er tidligere lagdommer og har blant annet jobbet i justisdepartementet. Merete var Fulbrightstipendiat ved Georgetown University.

Arrangementet er støttet av den amerikanske ambassaden.