Norrøn vår

bookmark

Flatøyboka: En lite kjent juvel

søndag 10. april 2016, kl. 15:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO

Inngang: Gratis

Torgrim Titlestad: Flatøybok med nye øyne. Ola B. Johannessen: Opplesning. En annen historie om Olav Tryggvason. Jon Gunnar Jørgensen: Et
praktverk fra sagaskrivingens sluttfase. 

Flatøyboka er en velredigert tekstsamling, mest kongesagaer. Med de rike utsmykningene og det store formatet er den ett av de største og flotteste sagahåndskrifter vi har. Olav Tryggvason og Olav den hellige er sentrale, men vi hører også om bosetningen på Grønland, Færøyene og Vinland (Amerika).