Norrøn vår. Heimskringla – Snorres kongesagaer

bookmark

Med Kjell Arild Pollestad og Jon Gunnar Jørgensen

søndag 13. mars 2016, kl. 15:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO

Inngang: Gratis

Kjell Arild Pollestad: Å oversette en hellig tekst
Jon Gunnar Jørgensen: Heimskringla og Norge

Alle kjenner Snorre. Heimskringla er en uvurderlig kilde til Norges historie, men verket har også sin egen historie og dessuten en viktig rolle i norsk historie. Heimskringla er oversatt en rekke ganger i løpet av 400 år. Kjell Arild Pollestad har sørget for en moderne tekst for dagens lesere. Vi byr på ny og overraskende kunnskap om et gammelt mesterverk.

Arrangementet inngår i serien Norrøn vår (31. januar, 21. februar og 13. mars).