Norsk kulturråd – hva nå?

bookmark

Åpent møte

mandag 16. juni 2014, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Kulturforum

Inngang: Gratis

Kulturminister Thorhild Widvey (H) har uttalt at hun vil gjennomføre en frihetsreform i kulturpolitikken. Formålet med reformen er at den skal føre til økt maktspredning, høyere kvalitet og bredere finansiering av kulturlivet. I den forbindelse fikk en utredningsgruppe i desember i oppdrag av Kulturdepartementet å gjennomgå Norsk kulturråds arbeidsform og organisering.

Utredningsgruppens oppdrag har vært:
• Beskrive Norsk kulturråds organisasjon og oppgaver i dag.
• Vurdere om Norsk kulturråds oppgavesammensetning er hensiktsmessig.
• Legge fram forslag om eventuell alternativ oppgavesammensetning/ andre organisatoriske modeller.

Kulturministeren har gitt beskjed om at politisk ledelse ville følge arbeidet tett. Utredningsgruppen leverte sin rapport 2. juni. Alle de anbefalingene gruppen kommer med, er det viktig for kulturlivet å ta opp til debatt – hvilke konsekvenser vil dette få for norsk kultur?

Panel:
Svein Harberg – Komitéleder Stortingets familie- og kulturkomité (H)
Hege Haukeland Liadal – Stortingsrepresentant (A), kulturpolitisk talsperson
Geir Jørgen Bekkevold – Første nestleder i Stortingets familie- og kulturkomité (KrF)
Yngve Slettholm – Rådsleder i Norsk kulturråd
Peder Horgen – Forbundsleder i Norske Dansekunstnere– Kunstnernettverket
Liv Ramskjær – Generalsekretær i Museumsforbundet

Debattleder: Ida Habbestad – Redaktør i Ballade.no, journalist og musikkanmelder

Salen inviteres til å delta i debatten.

Hjertelig velkommen!

 

Kontakt: Widar Fossum • mobil 95 73 10 10 • e-post: wid-foss@online.no