Norsk og moderne

bookmark

Boklansering og debatt

tirsdag 23. november 2010, kl. 19:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Res Publica

Inngang: Gratis

Finnes det en norsk identitet? Hva vil det si å være norsk og moderne? Boklansering og debatt med Gunnar Skirbekk (professor i filosofi), Ingerid Straume (nestleder i Attac), Odd-Bjørn Fure (historiker og direktør for Holocaustsenteret) og Abid Raja (politiker og samfunnsdebattant).

I boka Norsk og moderne spør filosof Gunnar Skirbekk hva det vil si å være norsk i dag. Norske moderniseringsprosesser har lange historiske røtter, og den særegne rollen folkelige bevegelser har spilt har hatt stor innflytelse på norske modernitet. Skirbekk forteller historien vår som en stadig pågående motsetning mellom embetsmannseliter og folkelige bevegelser.