Norsk pulsmåling etter første utlysningsrunde i Horisont 2020

bookmark

Kunnskapsutveksling

torsdag 4. desember 2014, kl. 11:30

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Kunnskapsdepartementet og Norges forskningsråd

Inngang: Gratis

Kunnskapsdepartementet og Forskningsrådet inviterer til seminar der tema er kunnskapsutveksling etter de første H2020-utlysningene. Resultatene fra første utlysningsrunde i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020, kommer nå i høst. Hvordan har næringslivet og norske forskningsmiljøer respondert på mobiliseringarbeidet? Vi måler den norske pulsen: – Hvor mange norske forskere har søkt, hvilke områder har de søkt på?

– Er det som forventet eller vil vi få noen norske overraskelser?

På seminaret vil du få presentert en oversikt/analyse over det norske aktivitets- og deltakernivået i Horisont 2020. Vi vil gjerne høre din mening om hvorfor du tror resultatet har blitt som det har. Vi har invitert forskere og forskningsinstitusjoner som har lykkes med søknadene, og du vil få høre hvordan de har jobbet internt for å få det til.

Kunnskapsdepartementet vil kommentere status i lys av EU-strategien, og Forskningsrådet vil fortelle om sine ulike virkemidler for å øke deltagelsen.
For fullt program og mer informasjon om arrangementet, se her

Arrangementet krever påmelding

Program 
11:30-12:00: Enkel lunsj
12:00-12:05: Velkommen v/internasjonal direktør Kristin Danielsen, Forskningsrådet
12:05-12:20: Norsk deltagelse i den første utlysningsrunden i H2020 v/NCP koordinator Till Lech, Forskningsrådet
12:20-12:40: Regjeringens EU-strategi v/statssekretær Bjørn Haugstad, Kunnskapsdepartementet
12:40-13:00: Forskningsrådets oppfølging av H2020 og EU-strategien v/adm.direktør Arvid Hallén, Forskningsrådet
13:00-13:20: ERC Starting Grants – erfaringer v/forsker Ann-Cecilie Larsen, Universitetet i Oslo
13:20-13:40: Samfunnsvitenskap og humaniora – erfaringer v/seniorforsker Mi Ah Schøyen, NOVA/HiOA
13:40-14:00: Kaffepause/benstrekk
14:00-14:30: Innlegg fra en institusjon – dette gjør vi for å lykkes v/section director Are Magnus Bruaset, Computing and Software, Simula Research Laboratory
14:30-15:00: Innlegg fra Institusjon – dette gjør vi for å lykkes v/rektor Mari Sundli Tveit, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
15:00-15:30: Panelsesjon: Har mobiliseringen vært tilstrekkelig? Diskusjonsleder: Kristin Danielsen, internasjonal direktør, Forskningsrådet
15:30-15:45: Konklusjoner og avslutning