Norsk urskog og gammelskog

bookmark

Lansering av boka Norsk urskog og gammelskog i lys av FNs skogår 2011

tirsdag 13. desember 2011, kl. 15:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Unipub

Inngang: Gratis

2011 er FNs år for skog og FN ber alle land om å arbeide for vern og bærekraftig bruk av skog. I Norge lever halvparten av de rødlistede artene i skog, og vern av skog er det viktigste tiltaket for å kunne ta artsmangfoldet med oss inn i fremtiden. Bare 2 % av norsk produktiv skog er hittil vernet, mens de faglige anbefalingene ligger på minst 5 % – et nivå som Sverige og Finland for lengst har nådd.

Unipub inviterer til boklansering og paneldiskusjon:

Politisk rådgiver Audun Garberg fra Miljøverndepartementet innleder i lys av FNs skogår 2011.
Redaktørene Sigmund Hågvar og Bredo Berntsen presenterer boka.
Paneldiskusjon med Lars Haltbrekken (Norges naturvernforbund), Rasmus Hansson (WWF Norge), Rune Aanderaa (SABIMA ) og Lars Løvold (Regnskogfondet).

Våre siste urskoger er en skattkiste av sjeldne og underlige dyr, planter og sopper. Her finnes eventyrlige miljøer med stor opplevelsesverdi, for turgåere og for forskere. Urskogen er en viktig del av den norske naturarven, og den har verdi langt ut over landets grenser. Men arbeidet for å bevare de siste urskogsrestene er et kappløp med tiden.

I boka Norsk urskog og gammelskog gir landets fremste spesialister en omvisning i urskogens og gammelskogens myldrende mangfold, fra gamle, hule eiketrær i sør, til de unike regnskogene i Midt-Norge og verdens nordligste furuskoger oppunder ishavet. Vi møter merkelige sopper og biller, sjeldne fugler og våre største pattedyr. Og vi får innblikk i hvordan skogen lever sitt eget liv når den får styre selv. Boka er rikt illustrert med bidrag fra våre beste naturfotografer.