Norske tenkemåter

bookmark

Verdensbilder og selvbilder på 2000-tallet

tirsdag 29. november 2016, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Universitetet i Bergen, Aschehoug forlag og Stiftelsen Fritt Ord

Inngang: Gratis

Er Norge blant de beste i verden både til å skape fred og til å delta i krig i andre land? Har offentlighet og lederskap en plan for å håndtere terrorisme, møte flyktningkriser og administrere masseimmigrasjon og bevare velferdsstaten?
Disse spørsmålene diskuteres av Jonas Gahr Støre, Torbjørn Røe Isaksen, Cathrine Holst og Terje Tvedt med Tvedts arbeider om norsk idéhistorie som utgangspunkt.

Møtet er delt opp i to deler:

1900: Dr.philos i filmvitenskap Søren Birkvad introduserer og viser dokumentarfilmen «De hvite hjelperne» .

2000: Terje Tvedt innleder med et kritisk blikk på norske tenkemåter

Diskusjon Jonas Gahr Støre, Torbjørn Røe Isaksen og Cathrine Holst.

Debattleder: Fredrik Solvang

Arrangementet er gratis og åpent for alle.