NOS-Cafe: Medarbeiderundersøkelser

bookmark

Med Silje Bjørge, Jon Anders Lohne og Thomas Hoff

tirsdag 11. november 2014, kl. 17:45

Sal: Nedjma

Arrangør: NOS

Inngang: Gratis

Innledere: Silje Bjørge fra Drammen kommune og Jon Anders Lohne og Thomas Hoff fra Universitetet i Oslo

Silje Bjørge arbeider som HR-rådgiver i Drammen kommune og vil bidra med perspektiver og erfaringer fra sitt arbeid der. Drammen kommune har brukt 2 år på å erstatte gamle tanker og forankre et nytt tankesett og verktøy i forhold til medarbeider- og arbeidsmiljøundersøkelser.

Jon Anders Lohne og Thomas Hoff er aktuelle med boken «Medarbeiderundersøkelser – En praktisk håndbok». Boken gir en gir en nyttig fremstilling for ledere, HR-medarbeidere, tillitsvalgte, ansatte og andre som er interessert i hvordan medarbeiderundersøkelser bør gjennomføres. Den har et praktisk perspektiv med anbefalinger fremsatt på bakgrunn av internasjonal forskning.

Hver NOS-café starter med faglig innlegg. Deretter er det satt av tid til diskusjoner i smågrupper og i plenum. NOS-café er ment å være en uformell arena for faglige diskusjoner, utveksling av bransjeerfaringer, samt et sted hvor man kan møte gamle og nye venner som arbeider med organisasjonspsykologi. Ta med kolleger, medstudenter og venner til en hyggelig kveld med oss!

Arrangementet er gratis, kaffe, te og diverse kan kjøpes i Litteraturhusets cafe.