Ny langtidsplan – hva nå?

bookmark

Hvordan skal Forsvaret utvikles i ny Langtidsplan?

torsdag 28. november 2019, kl. 16:00 til kl. 17:30

Sal: Wergeland

Arrangør: 13 forsvarsrelaterte organiasjoner

Inngang: Gratis

Vi følger opp fra mars 2019 og invitere til forsvarspolitisk debatt på Litteraturhuset den 28. november. FFI sin rapport i begynnelsen av februar og den 8. oktober legger Forsvarssjefen fram sin rapport. Dette er to av hoved innspillene når ny langtidsplan for Forsvaret skal formes fram mot sommeren 2020.

For oss er det viktig å få innblikk i hvordan partiene ser på det fagmilitære rådet og hvordan dette vurderes opp mot dagens situasjon i Forsvaret. Hva er nødvendig for å møte en stadig mer usikker verden, et økt press i våre nærområder og et NATO som stiller større krav internt i alliansen.

Det har vært og er en levende forsvarsdebatt, noe som er påkrevd for å sikre forståelse for viktigheten av et relevant og sterkt forsvar. Denne debatten blir viktigere nå som langtidsplanene for kommende periode skal jobbes fram.

Panelet vil bestå av sentrale politikere fra Storting og regjering.