Nysgjerrighetsdreven forskning:

bookmark

fra nanofysikk til keltisk lyrikk

tirsdag 19. april 2016, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Senter for grunnforskning (CAS)

Inngang: Gratis

Senter for grunnforskning (CAS) feirer lansering av ny nettside: forskere ved CAS deler noen ord, musikalsk innslag ved Pitsj og lett servering

Forskning for kunnskapens skyld
Grunnforskning utgjorde selve fundamentet for Opplysningstiden, og de fleste nye vitenskapelige ideer og tankesett har sitt utspring i den.

I dagens akademiske miljø måles suksess ofte ut fra raske resultater og antall publikasjoner. I et slikt klima er det tøft å drive med grunnforskning, som er nysgjerrighetsdreven og har forskningen og økt kunnskap som mål i seg selv.

Tverrfaglighet = nye ideer
I dette akademiske klimaet står CAS som et unikt konsept, et frirom, for fremragende forskere, og innvilger tre gruppebaserte forskningsprosjekter årlig. Nye ideer oppstår ofte i skjæringspunktet mellom fagdisipliner og tradisjoner. Derfor legger senteret til rette for et stimulerende, flerfaglig fellesskap ved å huse forskere fra humaniora, samfunnsfag og naturvitenskap.

Som CAS-forsker har man undervisningsfri, og man får viet all sin tid til forskningen. Dette er noe av grunnen til at tidligere forskere ved CAS ofte beskriver året som det beste og mest produktive i karrieren.

Få en smakebit av CAS: Norges eneste tverrfaglige senter for grunnforskning

Med dette bakteppet lanserer CAS en ny kommunikasjonsplattform. Vi ønsker å dele med offentligheten den kunnskapen som genereres ved senteret, og få større slagkraft i det norske og internasjonale forskningslandskapet. Vi tror dette er nødvendig for å forvalte de lange linjene i kunnskapsproduksjon inn i framtiden.

Kom på vår lanseringsfest og få en smakebit av hva CAS har å tilby!

Program
Vitenskapelig leder ved CAS, Professor Vigdis Broch-Due
Professor Camilla Serck-Hanssen, Universitetet i Oslo
Professor Houston Smit, University of Arizona
Musikk: Pitsj