Occupy World Street!

bookmark

Hvordan kan vi skape en økonomi som gir arbeid og velferd for alle uten å overskride jordas økologiske tålegrenser?

tirsdag 18. september 2012, kl. 09:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Grønn Hverdag og Dialogforum for ny økonomi

Inngang: Billett

Det positive alternativet vil stå sentralt på seminaret: Hvordan kan vi skape en annen økonomi med trivsel for mennesker og natur

Systemanalytiker, aktivist og tidligere valutamekler Ross Jacson er hovedinnleder. Han har vakt oppmerksomhet med boken Occupy World Street. A Global Roadmap for RadicalEconomic and Political Reform.
Ross Jacksons forslag om at små stater som Norge går foran og etablerer globale Gaia-institusjoner er et sentralt tema på møtet. Gjennom demokratisk styring av kapitalen vil slike institusjoner muliggjøre globalt samarbeid for økologisk bærekraft og sosial rettferdighet, suverene nasjonalstater og levende lokalsamfunn.

Gjennom innledninger, dialog og temagrupper vil seminaret belyse mekanismene som preger dagens økonomiske system og konsekvensene det har for mennesker og natur.

Les mer her: http://www.gronnhverdag.no/nor/Aktuelt/Seminar-om-ny-oekonomi-Occupy-World-Street 
  
Seminaret varer fra 9 til 16.