Økologisk landbruk

bookmark

Boklansering og debattkveld

onsdag 22. april 2009, kl. 18:00

Sal: Riverton

Arrangør: Biologisk-dynamisk Forening

Inngang: Billett

Forsker og forfatter Berit Swensen presenterer boka
«Et levende mangfold – om biodynamisk jord- og hagebruk»
Boka belyser sammenhengene mellom himmel og jord, planter, dyr og mennesker. Den åpner for undring, spørsmål, helhetlige og konkrete tiltak for et økologisk bærekraftig landbruk.
Berit Swensen er biolog med hovedfag i plantefysiologi og har en doktorgrad i jordkultur/jordprosesser.

Innledninger til debatt om følgende tema:

Jord, vann og klima
Professor ved Sveriges Landbruksuniversitet, Artur Granstedt
Granstedt har som coordinator for det EU-finansierte prosjektet Baltic Recycling Agriculture and Society (BERAS) – hvor alle land rundt Østersjøen deltok, vist at en omstilling til kretsløpsjordbruk minsker jordbrukets næringslekkasje. Han mottok i 2006 Østersjøfondets miljøpris for dette arbeidet. For mer informasjon, se: www.jdb.se

Biologisk mangfold
Seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt, Regine Andersen
Andersen har doktorgrad i internasjonal politikk med spesialisering på forvaltningen av plantemangfold i jordbruket. Hun leder et internasjonalt forskningsprosjekt om bønders rettigheter knyttet til frø. For mer informasjon, se: www.fni.no

Hvorfor spise økologisk?
Rådgiver ved Bioforsk Økologisk, Grete Lene Serikstad
Serikstad arbeider nå ved Bioforsk Økologisk med kunnskapsformidling og informasjon om økologisk landbruk på nasjonalt og nordisk nivå. For mer informasjon, se: www.bioforsk.no

Under debatten vil også disse delta i panelet:
Oikos – økologisk landslag: Jakob Bjerkem, bonde og nestleder i Oikos
Debio: Gjermund Stormoen daglig leder
Bioforsk Økologisk: Turid Strøm, daglig leder

Biodynamisk fingermat og forfriskninger!

Se Biologisk-dynamisk Forenings nettsider www.biodynamisk.no for hele invitasjonen.