Opstadforelesinga

bookmark

Forslag til en umulig tradisjon

lørdag 3. november 2012, kl. 14:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Norsk Forfattersentrum

Inngang: Billett

Om noen linjer i Georg Trakl, Åsmund Sveen og Ellen Einans diktning – og om veien til egen skriving.

Hvilken betydning har bevisstheten om en tradisjon for den skrivende? Er forbilder mulige? Hva er forholdet mellom tilegnelse og løsgjøring, kunnskap og intuisjon for den som vil tre inn på poesiens område?

Steinar Opstad (f. 1971) vant Tarjei Vesaas’ debutantpris med Tavler og bud (Kolon 1996). Hans konsentrerte og sterke forfatterskap ble tildelt Aschehougprisen i 2003. Han har også stått bak flere antologier og diktutvalg gjennom 00-tallet og er i høst aktuell med Himmelretninger. Essays om dikt og diktning (Kolon).