Ordknappen

bookmark

Leser søker bok deler ut pris

onsdag 10. oktober 2007, kl. 16:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Leser søker bok

Inngang: Gratis

Organisasjonen Leser søker bok har de siste årene satt fokus på arbeidet med å skaffe til veie tilrettelagt litteratur for alle lesergrupper. Utmerkelsen «Ordknappen» overrekkes til forfattere som har gjort en innsats for lesere med behov for tilrettelagte bøker.