Oslo, Europas skeiveste hovedstad?

bookmark

Debatt om byens nye, skeive handlingsplan

tirsdag 25. november 2014, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: LLH Oslo og Akershus (LLH OA)

Inngang: Gratis

Tyvstart på lokalvalgkampen 2015: Oslos ansvarlige politikere møtes til debatt om byens nye, skeive handlingsplan.

I Oslo bys utkast til ny handlingsplan for lhbt (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner), om kjønnsmangfold og frihet i storbyen, heter det at «Oslo skal være ‘Extra Large’ – den beste byen i Norge og Europa for lhbt-personer og skeive». Planen vil bli iverksatt i lokalvalgåret 2015, men i nest års Oslo-budsjett er det lite som bygger opp om de ambisiøse målsetningene. Derfor inviterer LLH Oslo og Akershus (LLH OA) ansvarlige politikere i Oslo til debatt.

Bekreftede deltagere til debatten er:
* Libe Rieber-Mohn (Oslos varaordfører og gruppeleder Arbeiderpartiets bystyregruppe),
* Marianne Borgen (Gruppeleder Oslo SVs bystyregruppe)
* Bjørnar Moxnes (Gruppeleder Oslo Rødts bystyregruppe)
* Bjørg Sandkjær (Politisk nestleder Senterpartiet Oslo)
* Aina Stenersen (Nestleder Oslo Frp)
* Espen Ophaug (Leder Oslo Venstre)
* Ola Kvisgaard (Medlem av helse- og sosialkomiteen i Oslo bystyre for Høyre)
* Gaute Brekken (Nestleder i Kristelig Folkeparti Oslo)

Debatten ledes av Ida Irene Bergstrøm, journalist ved KILDEN Informasjonssenter for kjønnsforskning og i Fett.

Mer informasjon:
Det er skyhøye ambisjoner i Oslos nye, skeive handlingsplanen som ferdigskrives av byrådsavdelingen for kultur og næring i disse dager. Og planen vil bli iverksatt i lokalvalgåret 2015, men i Oslobudsjettet er det lite som bygger opp om de ambisiøse målsetningene.

Derfor inviterer LLH OA til debatt og spør: Er Oslo i ferd med å få en handlingsplan uten handlingsrom?
Hvordan mener man at Oslo skal nå målet om å bli Europas skeiveste hovedstad, om det ikke satses skikkelig i budsjettet? Og hvordan skal vi i Oslo jobbe målrettet for økt levekår og livskvalitet for Oslos skeive innbyggere?
Forventer politikerne at frivilligheten i LLH OA (og Oslo Pride), samt Skeiv Verden og Skeiv Ungdom skal utføre mer, for mindre penger?

Best i Europa på normer og normbrudd, kjønn og seksualitet?
LLH Oslo og Akershus har jobbet tett med kommunen om den nye handlingsplanen. I planutkastet er en sentral visjon at Oslo skal bli Europa beste by for lhbt-personer. Alle mennesker, uavhengig kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet eller seksuell orientering, skal åpent kunne leve sine liv fritt i Oslo.

I planen er en rekke gode tiltak formulert, som kompetanseheving av kommunens ansatte, og elever og lærere i Osloskolen skal bli best i Europa når det gjelder normer og normbrudd, kjønn og seksualitet. Dette er tiltak som tradisjonelt har blitt utført av oss i LLH Oslo og Akershus, og av Skeiv Ungdom og Skeiv Verden.

Da Oslos forrige handlingsplan på feltet endte i 2009, var kommunens engasjement i LLH OA og Oslo Pride alene verd totalt 1,25 millioner kroner. Sammenlignet med 2009-nivå er engasjementet, slik Oslobudsjettet 2015 ser ut per i dag, halvert. Slik er situasjonen for frivilligheten i Oslo, i det man går inn i ny handlingsplanperiode og lokalvalgåret 2015, med skyhøye, skeive ambisjoner på vegne av hovedstaden.

Bystyret i Oslo behandler budsjettet for 2015 11. desember. Da bestemmes det om den kommende handlingsplanen får økonomisk handlingsrom som byen, byrådet, bystyret, frivilligheten og det sivile samfunn kan være stolte av.