Oslo og Akershus sykehusområder

bookmark

Kapasitetsutfordringer i Oslo og Akershus

mandag 25. april 2016, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Oslo Legeforening

Inngang: Gratis

 

Foreløpig bekreftede innledere:

Jan Bøhler, Stortingsrepresentant Arbeiderpartiet

Lars Erik Flatø, Administrerende direktør Lovisenberg Diakonale Sykehus

Aasmund Bredeli, Foretakstillitsvalgt Legeforeningen, Oslo Universitetssykehus

James Stove Lorentzen, fungerende fraksjonsleder for Høyre i Helse- og sosialkomiteen, Oslo kommune

Bjørn Erikstein, Administrerende direktør ved Oslo Universitetssykehus

 

Debattleder: Erik Wold

 

Arrangør: Oslo legeforening