Overgangsbolig for kvinner etter endt opphold på krisesenter

bookmark

Lansering av rapport

torsdag 4. desember 2014, kl. 17:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Juridisk rådgivning for kvinner

Inngang: Gratis

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), inviterer til lansering av rapport vedrørende behovet for overgangsboliger etter endt opphold på krisesenter.

Vold i hjemmet er et folkehelseproblem i Norge i 2014. De fleste kvinner som havner på krisesenter er der grunnet et behov for beskyttelse mot voldelig partner. JURK er sterkt bekymret for hva som skjer med kvinnene etter endt opphold på krisesenter, og har derfor utført en undersøkelse blant landets krisesentre. Målet har vært å kartlegge hvilket oppfølgings- og botilbud som finnes i dag for kvinner i reetableringsfasen.
På bakgrunn av tilbakemeldinger fra krisesentrene har JURK utarbeidet vårt forslag til et tiltak i reetableringsfasen: en ordning med overgangsbolig og individuelt tilpasset oppfølging.