På den andre siden av finanskrisen – Norge som kreditor

bookmark

Lanseringseminar

torsdag 7. mars 2013, kl. 17:30

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Attac

Inngang: Gratis

 Attac Norge lanserer sin nye rapport: På den andre siden av finanskrisen – Norge som kreditor. Ingrid Hjertaker, utreder for Attac Norge, vil legge fram rapporten, med kommentarer fra Steinar Mediaas, økonomikommentator i NRK.

 Rapporten tar for seg Norges rolle i krisa i Europa. I det offentlige ordskiftet her hjemme blir det gjerne hevdet at vi står på utsiden av krisa. I vår rapport viser vi til hvordan Norge var en stor investor i mange av de systembærende bankene før krisa, og hvordan vi fortsetter å tjene gode penger på krisepolitikken i Europa i dag.

Hensynet til vanlige folk er ikke tatt i krisehåndteringen fra regjeringer og Troikaens (EU, IMF og den europeiske sentralbanken) side. De finansielle interessene er satt først, og så langt er det kun bankene som er reddet. Innbyggerne ser at deres innflytelse over politikkutviklingen forvitrer. Lovlige og fredelige demonstrasjoner møtes med politivold og begrensninger i ytringsfriheten. Hvor lenge vil vanlige folk i de kriserammede landene finne seg i å måtte betale for en krise de ikke føler de har vært med å skape?

Som en stor kreditor i et kriserammet Europa og er vi med på å sette betingelser om innstrammingspolitikk og markedsretting som kriseløsning. Vi etterlyser samstemthet i de kriseløsninger som har vært innført her hjemme og vår politikk ute, og vi ønsker en debatt om hvordan vi kan endre vår utlåns- og investeringspolitikk slik at vi kan bli en solidarisk nabo.