På flukt i en varmere verden

bookmark

Klimafestivalen § 112 16.-24. januar

mandag 18. januar 2016, kl. 18:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Norsk klimanettverk

Inngang: Gratis

Hva slags flyktningkriser risikerer vi i en fire grader varmere verden? Hvordan forholder humanitære organisasjoner seg til klimaspørsmål og årsakene til dagens og fremtidens flyktningstrømmer? Og hvordan ser klima- og flyktningspørsmål ut etter Paris-avtalen?

Allerede i dag kobles migrasjon og flukt til klimaendringer, og det vil bli stadig flere klimaflyktninger i årene som kommer. Sammenhengene mellom klimaendringer og flukt ble også anerkjent under klimaforhandlingene i Paris. Samtidig står vi midt i en flyktningkrise som omtales som den største humanitære krisen siden krigen.

Program:
Faglig innledning ved Vikram Kolmannskog, ekspert på flukt og klima

Paneldiskusjon:
Ingunn-Sofie Aursnes, direktør i UNE
Nina M. Birkeland, seniorrådgiver i Flyktninghjelpen
Nina Bergan Holmelin, forsker CICERO
Kari Helene Partapuoli, daglig leder i Utviklingsfondet

Hele Norges klimafestival!
16.–24. januar 2016 arrangeres Klimafestivalen § 112, landets bredeste markering for klimasaken. I løpet av festivaluken vil det også være et rikholdig festivalprogram på Litteraturhuset. Det blir forfattersamtaler om klima og litteratur, øyeåpnende vitenskapelig formidling, en kveld om kjente norske eventyreres forhold til oljeeventyret, et dialogmøte mellom oljebransjen og miljøbevegelsen, en konferanse om Grunnlovens paragraf 112 som rettslig virkemiddel – og et temamøte om en voksende utfordring: klimaflyktninger. Gå ikke glipp av et spennende program om de aller mest sentrale spørsmål i vår tid!

Se hele programmet på www.klimafestivalen112.no 

#klimafestivalen112 – Facebook Klimafestivalen 112 – @klimafestivalen112