På flukt: Sett fra Europa

bookmark

Brochmann, Bratberg og Wiedswang

onsdag 20. januar 2016, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO

Inngang: Gratis

Flyktninger fra Syria og andre deler av verden strømmer til Europa og stiller land etter land på prøve. Hvordan håndterer Norge, Storbritannia og de andre europeiske landene flyktningkrisen? En sosiolog, en statsviter og en journalist snakker sammen å tolke responsen fra dagens Europa.

Flyktningkrisen sett fra Norge: Grete Brochmann, professor ved Institutt for soisiologi og samfunnsgeografi, UiO
Flyktningkrisen sett fra Storbritannia: Øivind Bratberg, førstelektor, Institutt for statsvitenskap, UiO
Flyktningkrisen – Et europeisk perspektiv: Kjetil Wiedswang, journalist og kommentator i Dagens Næringsliv.
Ordstyrer:  Fanny Duckert, professor Psykologisk institutt, UiO.

Arrangementet er ledd i serien «På flukt» og Akademisk dugnad.