På FNs Vanndag: WATER 2012

bookmark

Dialogforum og film

torsdag 22. mars 2012, kl. 18:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Foreningen BALDRON sammen med Access Water 2012 og Norsk TaiJi Forening

Inngang: Billett

Vann er et felles gode; uten vann intet liv: Hvilke verdier er viktige for oss – og til hvilken pris? Hvordan sikrer vi at alle har tilgang til rent, friskt vann? Hvordan skaper vi en blågrønn by?

Oslo er en vannhovedstad: vi har elver og sjøer, og vi har fjorden. På FNs internasjonale vanndag 22. mars, i det europeiske vannåret 2012, inviterer til dialogforum om vannet i byen vår; hvordan kan vi være med å skape en blågrønn by? Vi har invitert engasjerte enkeltpersoner til å komme å fortelle om det arbeidet de gjør, om hva som motiverer dem og hvor utfordringene ligger. Er det noe du og jeg kan bidra med for å skape en grønnere, friskere og triveligere by? Hjertelig velkommen til en markering og feiring av vanndagen 2012!

Dialogforum og film, med bl.a. Bent Braskerud (NVE/blågrønn by), Tor Holtan-Hartvig (Oslo Elveforum), Johan Steffensen (Vann i by/VAV), Trude Malthe-Thomassen (Vannbevegelsen)
 

Tekst og mer info: www.water2012.no