Panel: Voldgiftsdommen mot Kina i Sørkinahavet

bookmark

onsdag 28. september 2016, kl. 16:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: PluriCourts (UiO) og K.G. Jebsen-senter for havrett (UiT)

Inngang: Gratis

22. juli 2016 gav en voldgiftsdomstol i Haag Filippinene medhold i en sak mot Kina om hvem som har råderett i Sørkinahavet. 

Hvordan argumenterte voldgiftsdomstolen og hva er virkningen av dommen – regionalt og globalt? 

Professor Geir Ulfstein fra PluriCourts, UiO innleder om saken og internasjonal havrett. Panelet består forøvrig av Professor Alex Oude Elferink fra Universitetet i Utrecht/Tromsø, Professor Nigel Bankes fra Universitetet i Calgary/Tromsø og Professor Stein Tønnesson fra PRIO. 

 

Program:

16:05 – 16:15: Geir Ulfstein

16:15 – 16:35: Alex Oude Elferink – Islands and rights to maritime zones: Implications for the South China Sea and Beyond*

16:35 – 16:55: Nigel Bankes – China’s claims to historic rights and title within the nine-dash line and the tribunal’s treatment of these claims*

16:55 – 17:15: Stein Tønnesson – What Impact Will the Arbitral Tribunal’s Award Have in the South China Sea?*

17:15 – 17:55: Spørsmål og diskusjon

 

Arrangementet innledes på norsk, men presentasjonene vil være på engelsk. Det åpnes for spørsmål fra salen på norsk og engelsk.

*These presentations will be in English.