Papirløse immigranter

bookmark

Hva slags helsetjeneste?

mandag 14. oktober 2013, kl. 19:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Oslo legeforening i samarbeid med Kirkens Bymisjon, Røde Kors, NOAS, JussBuss.

Inngang: Gratis

I arbeidet med helsetjenester for papirløse migranter opplever vi at deres rettigheter krenkes. Forskriften som regulerer deres rett til helsetjenester gir svært begrensede rettigheter. Er dette i samsvar med menneskerettslige forpliktelser? Hva sier juristene? Hva opplever helsearbeiderne? Hva mener politikerne? Kjør debatt!

Ordstyrer:
Lottelise Folge, Redaktør i Legekunsten
Innledninger ved:
Svein Aarseth (leder Oslo Legeforening), Charlotte Bayegan-Harlem (jurist, Folkerettsseksjonen Røde Kors), Solveig Holmedal Ottesen (leder Helsesenteret for papirløse migranter)

I panelet:
Sturla Stålsett –generalsekretær i Kirkens Bymisjon
Anders Prydz Cameron – seniorrådgiver hosBarneombudet