People Don’t Speak Languages: Chomsky’s Positive Contributions to Philosophy

bookmark

Med Prof. Georges Rey

mandag 17. november 2014, kl. 19:00

Sal: Kverneland

Arrangør: The Reflective Mind Project, ved Centre for the Study of Mind in Nature (CSMN), Universitetet i Oslo

Inngang: Gratis

Prof. Georges Rey (Maryland) er en framtredende kjenner av, og sympatisk kritiker av, Noam Chomskys banebrytende syn på språk og tenkning. Han tilbringer dette året ved UiO som Fulbright stipendiat, hvor han arbeider med en bok om Chomskys bidrag til språk- og sinnsfilosofien.

Rey vil i dette foredraget formidle, på en allment tilgjengelig måte, hva han anser for Chomskys viktigste positive bidrag til språk- og sinnsfilosofien. Vekten vil ligge på Chomskys hovedargumenter for et “rasjonalistisk”, til forskjell fra et “empiristisk”, syn på menneskelig kunnskap, især på språkkunnskap. En interessant konsekvens av Chomskys syn er at “språk” ikke er et fenomen lokalisert innenfor folks tale, men heller er en ubevisst, underliggende kompetanse, gjemt i hjernen.

Presentation in English:
Prof. Georges Rey (Maryland) is a leading scholar on, and a sympathetic of, Noam Chomsky’s pathbreaking views of language and cognition. He is spending this year at UiO as a Fulbright scholar, working on a book on Chomsky’s contributions to the philosophy of language and mind.

In this talk Rey will discuss, in an accessible way, what he views as Chomsky’s leading positive contributions to the philosophy of mind and language. He will emphasize the main arguments Chomsky has offered on behalf of a «rationalist», as opposed to standard «empiricist», account of human knowledge, specifically knowledge of language. An interesting consequence of Chomsky’s view is that «language» is actually not a phenomenon located in people’s ordinary speech, but, rather, is an unconscious underlying competence, hidden in the brain.