Petroleumsforskning og etikk: Hvor går universitetene nå?

bookmark

Åpent møte om petroleumsforskning

torsdag 23. oktober 2014, kl. 12:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT)

Inngang: Gratis

Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) har nylig avgitt en uttalelse om forskningsetiske aspekter ved petroleumsforskning i Norge. Som en oppfølging til uttalelsen inviterer vi det til åpent møte, der sentrale aktører utfordres til å diskutere sentrale spørsmål som er reist i debatten.

• Utgjør universitetenes samarbeid med oljeindustrien en trussel mot deres uavhengighet?
• Hva slags plass bør forskning som er med på å forlenge oljealderen ha på forskningsinstitusjonene?
• Hvilke konsekvenser har uttalelsen for universitetene?

Påmelding: til info@etikkom.no innen 21.oktober.

Kontaktpersoner
• Helene Ingierd, sekretariatsleder, NENT
• Johanne Severinsen, kommunikasjonsrådgiver

Program
NB! Programmet oppdateres fortløpende.
12:00-12:30: Lunsj
12:30: Øyvind Mikkelsen, leder i NENT
12:40: Arvid Hallén, administrerende direktør v/ Norges forskningsråd
12: 50: Lars Høier, forskningsdirektør Statoil
13:00: Ragnhild Freng Dale, stipendiat v/ University of Cambridge
13:10: Peter M. Haugan, professor v/ Universitetet i Bergen
13:20: Dag Rune Olsen, rektor v/ Universitetet i Bergen
13:30: Marit Boyesen, rektor ved Universitetet i Stavanger
13:40: Olav B. Fosso, professor v/ Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
13:50: Morten Dæhlen, dekan v/ Universitetet i Oslo
14:00-14:20: Kaffe/te
14:20 -16:00: Paneldebatt, inkludert spørsmål fra salen

Møteleder: Erik Wold