Politikk, jus og TTIP

bookmark

Debatt og filmvisning

tirsdag 19. april 2016, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: FN-sambandet og Oslo dokumentarkino

Inngang: Billett

Film: TTIP – Might is Right

Handelsavtalen TTIP* mellom USA og EU er i ferd med å lage et nytt regelverk for internasjonal handel og investeringer. Hvilken betydning får avtalen for Europa, USA og Norge?

Sentralt i forhandlingene står muligheten for selskaper til å saksøke stater, gjennom en internasjonal domstol eller tvisteløsningsordning. Betyr dette at selskapene styrker sin stilling i internasjonal lov? Betyr det at statenes stilling svekkes? Vil store selskaper kunne saksøke Norge i internasjonale tribunaler eller domstoler fordi de ikke liker norsk politikk?

FNs spesialrapportør for demokrati, Alfred de Zayas, har advart mot at de nye avtalene kan undergrave internasjonal lov og menneskerettighetene. Hvorfor det, og hva er egentlig forskjellen i internasjonal lov mellom menneskerettigheter og handelsregler? 

Hvilken status har disse handelsavtalene? Vil en ny handelsavtale kunne trumfe norsk lov og norsk forvaltningsrett?

*Transatlantic Trade and Investment Partnership

PANELET:
Jan Erik Grindheim er statsviter, for tiden leder for Europabevegelsen og jobber deltid i Civita med prosjekter knyttet til handelsspørsmål mellom Europa og USA. Han har tidligere blant annet vært førsteamanuensis ved Universitetene i Agder, Bergen og NTNU, samt EU-rådgiver for Universitetet i Oslo (UiO).

Tori Loven Kirkebø er statsviter og jobber for PluriCourts, Senter for Fremragende Forskning ved Institutt for Offentlig Rett på UiO. Her jobber hun særlig med et prosjekt om internasjonal investeringsrett samt koblingen mellom næringsliv og menneskerettigheter. Tori sitter i styret til Attac og har tidligere jobbet med handelspolitikk som styremedlem i Handelskampanjen.

Tarjei Bekkedal er jurist og førsteamanuensis ved Senter for europarett på Juridisk fakultet, UiO. Han har jobbet mye med problemstillinger knyttet til handelsavtaler som TTIP og stat-investor tvisteløsningsordninger som ISDS. Han er med i prosjektgruppen ledet av NUPI som jobber med en rapport til regjeringen om TTIP. 

 

Billettsalget starter kl. 18.00.