Politikkseminar

bookmark

Hvordan skal olje-Norge bevare fastlandsproduksjonen?

torsdag 13. september 2012, kl. 09:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Landbrukets Utredningskontor AS

Inngang: Billett

Program
Landbrukets Utredningskontor AS har gleden av å invitere deg til det årlige politikkseminaret. På programmet står diskusjon om hvordan Olje-Norge skal bevare fastlandsproduksjonen. Vi ser frem til seminaret og håper å se deg der også.

Program
0930-0940 Velkommen, Nils Bjørke, Norges Bondelag

0940-1010 Næringsmiddelindustrien og råvaregrunnlaget
Einar Enger, Felleskjøpet Agri

1010-1040 Hvordan skal regjeringen sikre råvaregrunnlaget for industrien?
Trygve M. Slagsvold-Vedum, Landbruks- og matminister

1040-1100 Næringsmiddelindustrien – kjernen i norsk landbasert industri
Eivinn Fjellhammer, LU

1100-1115 Pause med mat

1115-1145 Skviser olje- og eiendomssektorene ut fastlandsindustrien?
Elisabeth Holvik, Sparebank 1

1145-1215 Regjeringens industristrategi for fastlands-Norge
Trond Giske, Nærings- og handelsminister

1215-1245 Kommentar

1245-1300 Avslutning

Påmelding innen 6. september til: lu@landbruk.no
Deltakeravgift inkl. lunsj kr 600,-

Eventuelle spørsmål rettes til e-post: lu@landbruk.no eller
Chr. Anton Smedshaug, e-post: cas@landbruk.no, tlf: 22 05 46 63 & 90 58 69 06