Politisk radikalisering og militær konflikt

bookmark

i et utvidet Midtøsten

fredag 6. mars 2015, kl. 08:55

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Den norske Atlanterhavskomité

Inngang: Gratis

Program:
Kl. 08.30-08.55: Ankomst
Kl. 08.55-09.00: Åpning av kurset ved Den norske atlanterhavskomité
Kl. 09.00-09.55: «Hvordan løse Israel/Palestina-konflikten?» Jacob Høigilt, seniorforsker, Peace Research Institute Oslo (PRIO)
Kl. 09.55-10.10: Kaffepause
Kl. 10.10-11.05: «Tyrkiske utfordringer» Einar Wigen, stipendiat, Universitetet i Oslo (UiO)
Kl. 11.05-12.05: Lunsj
Kl. 12.05-13.00: «Syria, Irak og Den islamske staten» Kjetil Selvik, seniorforsker, Christian Michelsens institutt (CMI)
Kl. 13.00-13.15: Kaffepause
Kl. 13.15-14.10: «Fremmedkrigere: Utfordringer for rettsstaten og konfliktdynamikken» Cecilie Hellestveit, forsker, International Law and Policy Institute (ILPI)

Det blir anledning til å stille spørsmål på slutten av hvert foredrag. Det kan bli endringer i programmet.