Popvenstre!

bookmark

Venstresida trenger innvandrerne - trenger innvandrerne venstresida?

mandag 11. oktober 2010, kl. 19:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Rødt Blindern

Inngang: Gratis

Venstresida snakker ofte høyt om innvandrernes rettigheter og påberoper seg å tale deres sak. Hvorfor er da innvandrerne så svakt representert i organisasjonene som hevder å være deres beste venner? Er det snakk om en generell mangel på engasjement fra innvandrernes side, eller er det venstresida som har misforstått? Trenger innvandrerne venstresida like mye som… venstresida trenger innvandrerne?

Innledning ved Sharam Alghasi, sosiolog og forsker ved Culcom.

Paneldebatt med:

– Akhenaton Oddvar de Leon (leder av Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo)

– Anita Rathore (leder av Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene)

– Usman Rana (skribent og medisinstudent)

– Fatima El-Boukri (samfunnsøkonomistudent med bakgrunn fra Ung Muslim og Marokkansk studentforening).

Etter debatten blir det venstreradikal popmusikk fra DJ Simen Herning og åpen bar, med mulighet for et glass og en svingom.

Popvenstre er et politisk klubbkonsept i regi av Rødt Blindern. Popvenstre er gratis og åpent for alle.