Popvenstre!

bookmark

Hvor smarte må vi egentlig være?

mandag 10. mai 2010, kl. 19:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Rødt Blindern

Inngang: Gratis

Det hevdes stadig at etter oljen skal vi leve av kunnskap. Samtidig stiger frafallet i videregående skole og ministeren vil ha mer praktisk undervisning. På universitetene går det inflasjon i både bachelor- og mastergrader, samtidig som det er hvileskjær og kutt i fag og stipendiatstillinger.

Norge ligger langt etter målene på tilskudd til forskning, men kunnskapsnasjon skal vi likevel være. Og hvis du trodde internasjonalisering betød at vi skulle lære mer om verden rundt oss, tro om igjen: Det er nemlig et synonym for strømlinjeforming og rangeringer. Studentimport er den nye strategien, for ingen norske ungdommer vil studere realfag. Og håndverkerjobbene vil vi heller ikke ha, selv om det er mangel på folk som kan snekre og skru.

Mange selvmotsigelser, sier du? Rødt Blindern inviterer til debatt for å rydde opp. Hva mener vi med kunnskapssamfunnet? Hvor smarte må vi egentlig være?

Innledning ved professor Marianne Nordli Hansen (professor i sosiologi, UiO)
Panel: Sigve Indregard (elevombud i Oslo), Aslak Sira Myhre (daglig leder på Litteraturhuset), Mimir Kristjansson (Klassekampenjournalist og AU-medlem i Rødt) m.fl. 

DJ: Simen Herning fra Popfest

Popvenstre er et politisk klubbkonsept i regi av Rødt Blindern. Vi stiller de store spørsmålene og forsøker å finne de konkrete svarene. Etterpå blir det venstreradikal popmusikk og mulighet til å fortsette samtalen over et glass og en svingom.