Prekariatet i Oslo

bookmark

-arbeid, migrasjon og helse

mandag 30. november 2015, kl. 12:15

Sal: Nedjma

Arrangør: Gruppe for praktisk samfunnsmedisin ved Institutt for Helse og Samfunn ved UiO , LO i Oslo, Caritas, Røde Kors og Kirkens bymisjon

Inngang: Gratis

Seminar med innlegg fra forskere, fagbevegelse, og organisasjoner med tiltak overfor fattige og arbeidssøkende tilreisende og særlig sårbare migranter

I løpet av det siste tiåret har både arbeidslivets vilkår og mobilitetsmønstre i Europa endret seg markant. I Norge lever et økende antall mennesker under prekære forhold, preget av usikker inntektssituasjon, ufrivillig mobilitet, sosial dumping, fattigdom og få eller uinnfridde rettigheter til velferdstjenester.

Seminaret setter fokus på hvordan denne «prekariseringen» utfolder seg i Norge, med særlig vekt på konsekvenser for helse, i vid forstand. Hvis en voksende gruppe i befolkningen i Oslo lever med vedvarende usikkerhet — på samme tid både utenfor og innvevd i den materielle og velferdsmessige velstanden som omgir dem — i avhengighet til dårlige arbeids- og boligforhold, med overarbeid og underbetaling, utsatthet og utilstrekkelig beskyttelse, på hvilke måter påvirker dette deres fysiske og psykiske helse?

Seminaret er åpent for alle, og henvender seg til beslutningstakere, forskningsmiljøer, organisasjoner og andre med interesse for krysningspunktet mellom arbeid, migrasjon og helse.

For påmelding og fullstendig program, se arrangementets nettside her

FOTO: «OSLO-NO-05 05 ubt». Wikimedia Commons.