Premiere på filmen Frihet forutsetter at noen er fri (2011)

bookmark

av Ane Hjort Guttu

onsdag 11. januar 2012, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Henie Onstad Kunstsenter

Inngang: Gratis


Av Ane Hjort Guttu

Onsdag 11. januar kl 18-20 på Litteraturhuset i sal Nedjma.


Frihet forutsetter at noen er fri er en ny dokumentarfilm på 33 minutter, regissert og produsert av billedkunstner Ane Hjort Guttu. Etter visningen blir det samtale mellom forfatter Christian Refsum, direktør for Henie Onstad Kunstsenter Tone Hansen og Ane Hjort Guttu.
 
Filmvisningen markerer oppstarten av utstillingsprosjektet Lære for livet som åpner på Henie Onstad Kunstsenter 4. november 2012.
Frihet forutsetter at noen er fri presenterer en 8 år gammel gutt med et ukuelig behov for å stille spørsmål og utfordre eksisterende regler. Filmen følger ham, gjennom intervjuer og flere dager på skolen, og tar opp konflikten mellom individets vilje og de kollektive rammer som skoleverket setter.
 
Filmen er en undersøkelse av hva som motiverer og muliggjør kritisk refleksjon og motstand. Hovedpersonens streben etter å forstå og utfordre institusjonens funksjon og påvirkning, representerer en frihetskamp som foregår overalt i mange menneskers liv. Filmen stiller spørsmål om hva som skal til for at man skal kunne forestille seg den friheten man selv ikke opplever, og hvordan man kan realisere denne friheten.
 
Regi/produsent: Ane Hjort Guttu
Foto: Marte Vold
Klipp: Bodil Furu/Ane Hjort Guttu
Lyd etterarbeid: Bodil Furu
Musikk: Thomas Koppel/The Savage Rose 
 
Ane Hjort Guttu (f. 1971) er billedkunstner og kurator bosatt i Oslo. Hun er for tiden stipendiat ved Kunstakademiet, Kunsthøyskolen i Oslo med prosjektet Kunst og frihetSiste prosjekter er Making is Thinking (Witte de With, Rotterdam 2011) og Genius without Knowledge (de Appel Art Centre, Amsterdam 2011). . Guttu arbeider med analytiske tekster, film, bildesamlinger, skulptur og iscenesatt fotografi.
Christian Refsum (f. 1962) er forfatter og litteraturviter ved Universitetet i Oslo. Han har vært medforfatter og redaktør for flere fagbokutgivelser; bl.a. Lyrikkens liv. Innføring i diktlesning (2003), og debuterte som skjønnlitterær forfatter med samlingen Transport. Fortellinger (2001). I 2010 ble romanen Løftet – om et far/sønn-forhold ble utgitt.
Lære for livet er et langvarig prosjekt ved Henie Onstad Kunstsenter der kunstrommet og billedkunsten brukes for å undersøke de virkningene utdanningen har på samfunnet fra 1968 frem til i dag. Prosjektet stiller spørsmål til hva skolen gjør med enkeltindividet og hvordan fremtidens samfunnsborgere formes gjennom skolevesenet. Frihet, individ og kollektiv innlemmelse er viktige begreper i prosjektet. Lære for livet inngår i et større europeisk nettverkssamarbeid med 14 andre institusjoner i Europa. Filmprogram, antologi, symposium og et debattprogram inngår i prosjektet.
 
Kontaktinformasjon:
Ane Hjort Guttu: 992 58 097, ane@anehjortguttu.net
Tone Hansen, direktør Henie Onstad Kunstsenter: 917 69 664, th@hok.no
Gunhild Varvin, kommunikasjonssjef Henie Onstad Kunstsenter: 402 17 573, gv@hok.no