Presentasjon av en rapport om rusbruk på asylmottak

bookmark

torsdag 29. mars 2012, kl. 09:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Velferdsetaten, Kompetansesenter rus - Oslo

Inngang: Billett

Freeland – ventefasen, rus og livsinnhold

I forbindelse med ferdigstilling av rapporten ”Freeland – ventefasen, rus og livsinnhold” inviterer Kompetansesenter rus – Oslo til en presentasjon og diskusjon