Presse(gen)etikk

bookmark

Debatt om genetikk og presseetikk

onsdag 2. april 2014, kl. 14:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Bioteknologinemnda

Inngang: Gratis

Når, og på hvilke betingelser, er det presseetisk forsvarlig å omtale enkeltpersoners og familiers arveanlegg? Gentester kan avdekke arvelig sykdomsrisiko. De kan også gi opplysninger om andre arvelige egenskaper og om slektskap. Medieoppslag om helsen blir stående for ettertiden. Bioteknologinemnda inviterer til debatt om genetikk og presseetikk.

I panelet:
Trude Lorentzen, journalist og forfatter
Lars Kristiansen, programredaktør i NRK
Cecilie Rønnevig, juridisk fagdirektør i Datatilsynet
Kjersti Løken Stavrum, generalsekretær i Norges Presseforbund

Møteleder: Sissel Rogne, direktør i Bioteknologinemnda

Møtet er gratis og åpent for alle, men vi ber om påmelding her
Les mer på Facebook her

Foto: Scanstockphoto