”Protect, Respect and Remedy” – Human Rights Due Diligence in Practice

bookmark

Lansering av veiledning

onsdag 24. april 2013, kl. 09:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Initiativ for etisk handel

Inngang: Gratis

Ansvarlig næringsvirksomhet
Initiativ for etisk handel (IEH) lanserer en veileder basert på FNs rammeverk ”Protect, Respect and Remedy” og veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Veilederen viser hvordan store og små bedrifter kan jobbe for anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden ved å utføre aktsomhetsvurderinger med hensyn til menneskerettigheter (human rights due diligence).

Regjeringen ønsker å styrke næringslivet som en motor i en bærekraftig samfunnsutvikling, samtidig som FNs og ILOs arbeid for ansvarlig næringsdrift styrkes.

Nærings- og handelsminister Trond Giske vil lansere veilederen på seminaret. Utenriksdepartementet har finansiert veilederen. Giske har , sammen med utenriksminister Espen Bart Eide, skrevet forordet i veilederen. Forsker Mark Taylor fra Fafo, ekspert på human rights due diligence, gir et bakgrunnsteppe for hva dette er og hva det har å si for næringslivet. Mens Marcus Borley fra IEH, innleder om hvordan små og store bedrifterkonkret kan utføre human rights due diligence og jobbe for anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden.

Human rights due diligence i praksis
Casene i veilederen gir innblikk i hvordan norske bedrifter jobber for anstendige arbeidsforhold. Varner-Gruppen har innført et system for å sikre at alle leverandører blir screenet i forhold til arbeidstaker-rettigheter. Norrøna ser på egen innkjøpspraksis som en del av human rights due diligence og Bama beskriver hvordan de jobber med sosial dialog og forbedringer

Program:
8.15 – 9.00 Registrering og enkel servering
9.00 – 9.10 Velkommen ved Per N. Bondevik, daglig leder Initiativ for etisk handel (IEH)
9.10 – 9.25 Forventninger til statseide bedrifter og aktsomhetsvurdering med hensyn til menneskerettigheter ved Nærings- og handelsminister Trond Giske (NHD)
9.25 – 9.40 Hva er Human Rights Due Diligence ved Mark Taylor, forsker (Fafo)

9.40 – 10.00 Pause

10.00 – 11.00 Human Rights Due Diligence in Practice
10.00 – 10.20 “A Guide to Human Rights Due Diligence in Global Supply Chains” ved Marcus Borley, seniorrådgiver (IEH)
10.20- 10.40 Case – Bama ved Kim Nordlie, seniorrådgiver (Virke)
10.40 – 11.00 Case – Norrøna Anne B. Heyerdahl, Director of Supply chain and responsible for CSR (Norrøna)
11.00 – 11.30 Q&A / Oppsummering

Ordstyrer: Magne Paulsrud, seniorrådgiver (IEH)

Registrering: Bruk påmeldingsskjema her. Påmeldingsfrist 19.april.