Psykisk helsearbeid/helsevern i Oslo

bookmark

Hvem gjør hva? Bygges psykiatrien ned?

mandag 2. november 2015, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Oslo legeforening

Inngang: Gratis

Psykisk helsearbeid/ helsevern i Oslo – hvem gjør hva? Bygges psykiatrien ned?