Psykisk uhelse

bookmark

Sosial eksklusjon og marginalisering

fredag 14. desember 2012, kl. 10:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Stiftelsen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern i Norge

Inngang: Billett

Innledninger ved Sunniva Ørstavik, Benny Lihme, Berit Bryn Jensen, Per Ivar Støle og Alain Topor. Panelsamtale. Ordstyrere er Anders J. W. Andersen og Victoria Ibabao Edwards. Prisutdeling og avslutning. Varer til kl. 15.30.