Psykoanalysen – avleggs eller aktuell?

bookmark

Lansering av Arr

tirsdag 14. september 2010, kl. 19:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Arr - Idéhistorisk tidsskrift

Inngang: Gratis

I hundre år har psykoanalysen satt sitt preg på norsk psykologi og kulturliv. Er tradisjonen etter Freud fortsatt aktuell? Eller er psykoanalysen en historisk kuriositet?

Arr – idéhistorisk tidsskrift inviterer til debatt om en av det forrige århundrets mest innflytelsesrike tankestrømninger. I Norge har psykoanalysen stått sterkt som terapeutisk tradisjon – og som påvirkning på litteratur, kunst og samfunnsdebatt. Har den fortsatt sin berettigelse? Kan vi fortsatt snakke om psykoanalysen som én lærebygning og én bevegelse?

I panelet sitter:

Siri Gullestad, professor i klinisk psykologi, Universitetet i Oslo
Eivind Tjønneland, professor i litteraturvitenskap, Universitetet i Bergen
Jon Sletvold, psykoterapeut og karakteranalytiker
Einar Kringlen, psykiater og professor emeritus, Universitetet i Oslo

«Psykoanalysen i Norge» er tema for siste nummer av Arr – idéhistorisk tidsskrift. Artiklene viser blantannet hvordan Freuds tanker virket inn på norsk kunst, teologi, feminisme og reklame. Samtidig har vilagt vekt på at psykoanalysen representerer en profesjon og en bevegelse. Vi vil vise at psykoanalysenshistorie også handler om pionerer innen norsk psykiatri og psykologi, og om betydningsfulle fagmiljøersom har forvaltet tradisjonen etter Freud.