Psykososialt miljø og digital mobbing

bookmark

Konferanse ved Djupedal-utvalget

torsdag 18. september 2014, kl. 10:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Djupedal-utvalget

Inngang: Gratis

Problemstilling:
– Kan vi ved å etablere et godt psykososialt skolemiljø forebygge og håndtere digital mobbing av barn og ungdom?

PROGRAM:
Kl. 10.00 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen: Hvorfor er arbeidet til utvalget viktig?

Kl. 10.15 Utvalgsleder Ø. Djupedal: Utvalgets tanker så langt. En foreløpig vurdering av mulige tiltak.

Kl. 10.45 Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Sigrun Ertesvåg og Edvin Bru: Hva kjennetegner skoler som klarer å utvikle og opprettholde et godt psykososialt skolemiljø?

Kl. 11.15 Kunnskapssenteret for utdanning ved Sølvi Lillejord: Hva viser nasjonal og internasjonal forskning at det er det er enighet om i arbeidet med å etablere gode psykososiale læringsmiljø og av effekten av å sette inn tiltak mot mobbing?

Kl. 11.45 Skolelederforbundet  ved Jens E. Nicolaisen og en rektor: Hvordan håndterer skolene digital mobbing? Hvilke utfordringer opplever skolene og hvilke tiltak mener skolelederne skal til for å hjelpe og støtte skolene?

Kl. 12.15 Pause

Kl. 12.45 Perspektiver fra forskere:
Elisabeth Staksrud
Hildegunn Fandrem
Jette Kofoed
Hva bør gjøres for å forebygge og håndtere digital mobbing av barn og ungdom – hva sier forskningen?

Kl. 13.45 – Barneombudet
– Elevorganisasjonen ved Kristoffer Hansen
– FUG ved Ubah Aden
– Øystein Djupedal
– Hildegunn Fandrem

Hva nå Djupedalutvalget? Innspill og tanker om utvalgets arbeid og forslag til tiltak. Samtale mellom panel og sal om utvalgets arbeid og forslag til tiltak.

Kl. 14.45 SLUTT

Om bidragsyterne:
Sigrun K. Ertesvåg er dr. polit i pedagogikk og professor i pedagogisk psykologi ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforsking.
Edvin Bru er dr.philos og professor i pedagogisk psykologi ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforsking.
Elisabeth Staksrud, Ph.d er undervisningsleder og førsteamanuensis ved Institutt for medier og kommunikasjons ved Universitetet i Oslo.
Hildegunn Fandrem, er PhD i spesialpedagogikk og førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (NSLA), Universitetet i Stavanger (UiS).
Jette Kofoed, utvalgsmedlem i Djupedalsutvalget, er ph.d. og lektor ved Aarhus Universitet i Danmark.
Sølvi Lillejord er professor i pedagogikk. Lillejord har bakgrunn som lærer og skoleleder og er leder for Kunnskapssenteret for utdanning.