Publikum

bookmark

Akfo Kunstfaglig seminar

lørdag 29. oktober 2011, kl. 09:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Akershus Kunstforeningers Fylkesorganisasjon

Inngang: Billett

Hvem er egentlig publikum? Foredrag ved konservator Grete Årbu, kunsthistoriker Solfrid Otterholm, Tone Hansen fra Henie Onstad kunstsenter, filosof Eva Løveid Mølster, kunstsosiolog Arild Danielsen og kunstner Kjell Nupen.

Påmelding kontakt@akfo.no innen 10. oktober.