Quentin Skinner: Staten og friheten

bookmark

Samtale og boklansering

torsdag 1. september 2011, kl. 10:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Res Publica

Inngang: Gratis

Møt Quentin Skinner i samtale med Håvard Friis Nilsen fra Res Publica

I flere tiår har diskusjonen om «det liberale» stått sentralt i politisk debatt, mens ordet «stat» langt på vei er blitt oppfattet som frihetens motsats, og har forsvunnet fra diskusjonen. Idéhistorikeren Quentin Skinner er en av liberalismens skarpeste kritikere, og tegner opp en annerledes historie om statsbegrepet og friheten. Med perspektiv fra Machiavelli til Obama presenterer Skinner en nyskapende fortelling om statens hamskifter. Kampen mellom dem som anså staten som redskap for Guds stedfortredere på jorden og dem som mente staten skulle være uttrykk for folkeviljen står sentralt. Skinners påvisning av at liberalismen sto på kongemaktens side på 1600-tallet, vil overraske de fleste.

 

Boka inneholder et essay om statens begrepshistorie som ikke tidligere har vært publisert for et bredt publikum, samt et essay om revolusjonen i England på 1600-tallet. Et intervju med Skinner om hva politisk frihet er tydeliggjør hans kritikk av liberalismen og syn på republikanismen som nødvendig alternativ.

 

Denne boka viser Quentin Skinners relevans for vår tid og politiske debatter akkurat nå. Utvalget sikter mot en lettfattelig inngang til et av de viktigste politiske forfatterskapene i vår samtid.

 

QUENTIN SKINNER (1940) regnes som en av vår tids viktigste politiske intellektuelle. Han skapte et nytt metodegrunnlag for politisk og historisk analyse som er blitt verdenskjent under navnet "Cambridge-skolen." Hans nyskapende analyser og prinsipper for politisk idéhistore har preget generasjoner av forskere verden over i en rekke fagfelt. Han ble professor i moderne historie ved Cambridge 37 år gammel, og utnevnt av Dronningen til Regius Professor i 1996, en stilling han besatt til 2007. Fra 2007 er han professor i historie ved University of London, Queen Mary. Som en av Storbritannias mest berømte forskere ble han tilbudt adelsskap av Dronningen, men takket som konsekvent republikaner nei.