Regjeringens Brasilstrategi

bookmark

Lanseringsmøte

mandag 21. mars 2011, kl. 16:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Utenriksdepartementet

Inngang: Gratis

Det er ikke flere ledige plasser igjen på møtet.

Brasil blir en stadig viktigere aktør i internasjonal politikk og økonomi, og får økende betydning for norske interesser innenfor næringsliv, klima/miljø og andre sentrale, globale spørsmål. Brasil er Norges viktigste samarbeidspartner i Latin-Amerika og regjeringen har i de siste månedene arbeidet med en Brasilstrategi.

Regjeringen ønsket at strategiarbeidet skulle være inkluderende og bredt anlagt med bidrag fra miljøer som er involvert og interessert i Brasil. Engasjementet og interessen i prosessen har med tydelighet vist hvor viktig Brasil er blitt i Norge.

Utenriksdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Olje- og energidepartementet har nå gleden av å invitere til lanseringen av regjeringens Brasilstrategi med innlegg fra:

Utenriksminister Jonas Gahr Støre
Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim
Nærings- og handelsminister Trond Giske
Olje- og energiminister Ola Borten Moe
Ambassadør Sergio Lima

Det blir også kulturelle innslag og enkel bevertning. Møtet varer til klokka 17:00, med påfølgendende sosialt samvær.